Přeskočit na obsah

Hezky česky – Zdeněk Král

Mgr. Zdeněk Král

Relevantní pracovní zkušenosti

od 2021

Justiční akademie – lektor/tutor – český jazyk; vzdělávání odborného personálu justice

od 2016

Odborná školení – český jazyk; SEO & marketing; komunikace & etiketa (OSVČ od 2015), Větší klienti: Česká lékárna holding (Dr. Max); Justiční akademie; Česká národní banka; Central Group; ČÚZK a různé ÚMČ

od 2013

Psaní textů v českém jazyce; korektury a editace; překlady (OSVČ od r. 2015)
Větší klienti: Datart International, a.s.; Česká lékárna holding, a.s. („Dr. Max“); Cheil Germany GmbH (zakázky mj. pro společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.); INOS RICHTER s.r.o.; SledovaniTV.cz; SETOS spol. s r. o.

2013–2016

Economia, a.s.; externí redaktor Hospodářských novin; Tech.iHNed.cz

2013–2015

Datart International, a.s.; textař, web copywriting

2011–2014

SerialZone.cz; editor, redaktor, korektor, tester

2012

EkonTech.cz; redaktor tištěného a online magazínu

2011–2013

CzechNetMedia s.r.o.; editor/šéfeditor na webech CzechNetMedia

Vzdělání

od 2016

Univerzita Karlova v Praze; Fakulta sociálních věd; Institut mezinárodních studií
Obor: 6702V005 – Mezinárodní teritoriální studia | Doktorské studium (přerušeno)
Výzkumné téma: Příčiny neúspěchu třetích stran na federální úrovni v USA

Odborné publikace: KRÁL, Zdeněk. Americký stranický systém v krizi jako faktor ve vítězství Donalda Trumpa. In: America first: příčiny a kontext volebního vítězství Donalda Trumpa. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020, s. 31–50. ISBN 978-80-246-4606-0.

2013–2015

Univerzita Karlova v Praze; Fakulta sociálních věd; Institut mezinárodních studií
Obor: 6702T – Americká studia | Udělen titul Mgr. (prospěl s vyznamenáním)
Diplomová práce: KRÁL, Zdeněk. A Libertarian Critique of the U.S. Criminal Justice System. Praha, 2015. 71 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra amerických studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jana Sehnálková.

2014

University of Massachusetts Lowell; School of Criminology and Justice Studies
Semestrální výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní dohody UMass–UK
Zaměření: Administration of Criminal Justice, Overview of Homeland Security,
Domestic Terrorism & Violent Extremism

2010–2013

Vysoká škola ekonomická v Praze; Fakulta mezinárodních vztahů
Obor – FMV B-ME-MO: Mezinárodní obchod | Udělen titul Bc.
Bakalářská práce: KRÁL, Zdeněk. Rizika obchodu a podnikání v zemích Černé Afriky. Praha, 2013. 58 s. Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů.
Katedra mezinárodního podnikání. Vedoucí bakalářské práce Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

2002–2010

Gymnázium Jana Nerudy
Obor: esteticko výchovné předměty; Zaměření: hudební
Hlavní/Vedlejší obor: trubka/klavír  |  Zakončeno maturitní zkouškou (ČJ, AJ, NJ, Matematika)

Jazykové znalosti

Český jazyk

Mateřský jazyk; znalost na úrovni jazykového korektora/editora

Anglický jazyk

Úroveň C1–C2 (First Certificate In English [FCE], Grade A | 2013: TOEFL, Total Score 112)
– 2010–2013 zaměření „Obchodní angličtina“ na VŠE; 2014–2015 studijní pobyt v USA

Německý jazyk

Úroveň B2
– 2010–2013 zaměření „Obchodní němčina“ na VŠE

– 2009 intenzivní kurz B2.1/B2.2 a Přípravný kurz ke zk. B1 na Goethe Institut Prag

Italský jazyk

Mírně pokročilý (B1)

Španělský jazyk

Začátečník

Odbornost, vybrané dovednosti

Korektury
& editace

Příprava textů k publikaci, úprava stylistiky i gramatiky

Překládání

Překlady z angličtiny/slovenštiny do češtiny

Odborná školení

Školení osobně, dálkově i ve formě videoseminářů

Logo